Civata Türleri

Setskur
14 Nisan 2018

Civata Türleri

En yaygın kullanılan çözülebilen bağlama elemanıdır. Prensip olarak bir silindir üzerine bir profilin eşit hatveli olarak helisel şekilde sarılması ile elde edilir. Bağlama işleminde kama etkisinden yararlanılır. Vidalar ayrıca dönme hareketini ilerlemeye çevirmenin en kolay yoludur. Bu amaçla kullanılan vidalara hareket vidası denir.

En yaygın kullanılan çözülebilen bağlama elemanıdır.Prensip olarak bir silindir üzerine bir profilin eşithatveli olarak helisel şekilde sarılması ile elde edilir.Bağlama işleminde kama etkisinden yararlanılır.Vidalar ayrıca dönme hareketini ilerlemeyeçevirmenin en kolay yoludur. Bu amaçla kullanılanvidalara hareket vidası denir.

Comments are closed.

WhatsApp WhatsApp