DIN 1 Konik Pim

DIN 7 Düz Pim

DIN 1471 Kanallı Konik Pim

DIN 1472 Kanallı Konik Pim

DIN 1473 Kanallı Konik Pim

DIN 1474 Kanallı Boğumlu Pim

DIN 1475 Kanallı Boğumlu Pim

DIN 1476 Bombe Başlı  Kanallı Pim

DIN 1477 Havşa Başlı  Kanallı Pim

DIN 1481 Yarıklı Pim

DIN 6325 Pim

DIN 7979 Çekmeli Düz Pim

DIN 7977 Ucu Dişli Pim

DIN 7346 Yarıklı Pim

DIN 7343 Sarmal Pim

DIN 7344 Sarmal Pim

DIN 7978 Çekmeli Konik Pim

DIN 1 ISO 2339 Konik Pim DIN 7 ISO 2338 Pim DIN 94 DIN EN ISO 1234 Kupilya DIN 1443 ISO 2340 Pim (delikli/deliksiz) DIN 1444 ISO 2341 Düz Başlı Pim (Delikli/Deliksiz) DIN 1469 Kanallı Boğumlu Pim DIN 1470 DIN EN ISO 8739 Kanallı Pim DIN 1471 DIN EN ISO 8744 Kanallı Konik Pim DIN 1472 DIN EN ISO 8745 Kanallı Konik Pim DIN 1473 DIN EN ISO 8740 Kanallı Konik Pim DIN 1474 DIN EN ISO 8741 Kanallı Boğumlu Pim DIN 1475 DIN EN ISO 8742 Kanallı Boğumlu Pim DIN 1476 DIN EN ISO 8746 Bombe Baş Kanallı Pim DIN 1477 DIN EN ISO 8747 Havşa Baş Kanallı Pim DIN 1481 DIN EN ISO 8752 Yarıklı Pim DIN 5525 Pim DIN 5526 Düz Başlı Pim DIN 6325 DIN EN ISO 8734 Pim DIN 7341 Pim DIN 7343 DIN EN ISO 8750 Spiral Pim DIN 7344 DIN EN ISO 8748 Spiral Pim DIN 7346 DIN EN ISO 13337 Yarıklı Pim DIN 7977 ISO 8737 Ucu Dişli Pim DIN 7978 ISO 8736 Çekmeli Konik Pim DIN 11023 Yaylı Pim DIN 11024 Firkete
WhatsApp WhatsApp